ራዕይ

ለግንባታ ዘርፍ የሚየስፈልጉ በዋጋ በጥንካሬ እና በውበት ተመራጭ የሆነ ቴራዞዋች በማቅረብ በኣፍሪካ ደረጃ ተወዳዳሪ መሆን ነው።

ተልዕኮ

ዓለም የደረሰው ቴክኖሎጂ በመጠቀም ዓለም ኣቀፍ ተቀባይነት ያለው ምርጥ ቴራዞ በተመጣጠኝ ዋጋ ለግንባታ ዘርፍ ማቅረብ ነው።

ዕሴቶች

 ሃቀኝነት

 ታማሽነትና እና ኣሳታፊነት

 የቡድን ስራ

 ፈጠራ

 ፍትሃዊነት

 ተጠያዊነት/ለማህበረሰብ ጉዳይ ንቁ ሆኖ መገኘት